Misja Nowa Nadzieja

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Darowizny

Email Drukuj PDF

1. Darowizny pochodzące od osób fizycznych na cele pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - możesz odliczyć 6 % od dochodu:

Zgodnie ze swoim statutem Misja Nowa Nadzieja prowadzi działalność pożytku publicznego. W zakres działalności pożytku publicznego wchodzi m.in. działalność charytatywno-opiekuńcza.

 

2. Darowizny pochodzące od osób prawnych - możesz odliczyć 10 % od dochodu:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) darczyńca - osoba prawna może obniżyć swój roczny dochód o 10% jeżeli przekaże darowiznę na cele pożytku publicznego organizacjom, o których mowa w Art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, czyli także organizacji takiej jak nasza Misja.

 

3. Darowizny pochodzące od osób fizycznych na działalność charytatywno-opiekuńczą - brak limitu - możesz odliczyć całą kwotę do wysokości twojego dochodu:

Zgodnie z art. 29 ust. 5 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP z dnia 20 lutego 1997 roku (Dz. U. Nr 41, poz. 254): "Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą pochodzące od osób fizycznych są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność." Potwierdza to stanowisko Ministerstwa Finansów (pismo PB-3-2420-8214-137-AS-04), podatnik może odliczyć sobie od dochodu całą kwotę, jaką przekazał na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnej osoby prawnej.

 

4. Jak przekazać darowiznę?

Odliczenia można dokonać, jeśli przekazana darowizna udokumentowana jest:
  • dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego
  • a w przypadku darowizny innej niż pieniężna, dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

 

Dlatego jeżeli jesteś darczyńcą pamiętaj, by:
  • Podpisać umowę darowizny
  • Przekazać środki na rachunek bankowy obdarowywanego
  • Uzyskać pokwitowanie przekazanej kwoty
  • Powinieneś otrzymać w terminie 2 lat sprawozdanie - dotyczy wpłat ponad limit 6%- ze sposobu wydatkowania środków (list albo inna forma pozwalająca stwierdzić, że przekazano pieniądze na właściwy cel

 


Wpłat należy dokonywać na konto:
Misja "Nowa Nadzieja" 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97
26 1020 3352 0000 1802 0190 8185
PKO BP S.A. 1/O ŁÓDŹ

Dla wpłat zagranicznych:
IBAN: PL 26 1020 3352 0000 1802 0190 8185
BIC Code (SWIFT): BPKOPLPW

W tytule wpłaty należy wpisać:
"Darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą"W imieniu wszystkich podopiecznych Misji serdecznie dziękujemy za każdy dar serca!


"A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę ... Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach, składanych Bogu" 2 Kor. 9:8,12
Poprawiony: czwartek, 18 kwietnia 2019 16:19  

Przekaż darowiznę

Sonda

Czy twój Kościół pomaga ludziom uzależnionym?