Bielsko-Biała

czwartek, 10 grudnia 2009 17:44
Drukuj
Nazwa:
Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym "Nowa Nadzieja" Oddział w Bielsku-Białej

Adres siedziby Oddziału:
ul. Lotnicza 19
43-300 Bielsko-Biała

Adres korespondencyjny:
ul. Lotnicza 19
43-300 Bielsko-Biała

Telefon:
/+48/ (0-32) 811 04 58

Inne adresy pod którymi prowadzona jest działalność Oddziału:
Punkt Konsultacyjny "Chrześcijański Klub Abstynenta" i Świetlica Środowiskowa
ul. Krasińskiego 26
43-300 Bielsko Biała

Dyrektor Oddziału:
Kazimierz Korczyk

Zakres działalności:
Przyjmowane są osoby w każdym wieku.
Poprawiony: czwartek, 10 grudnia 2009 20:49