Misja Nowa Nadzieja

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Programy

Dzieci z Narnii

Email Drukuj PDF

Obserwujemy jak w ostatnich dniach w Polsce coraz więcej zaniedbanych dzieci popada w uzależnienia i - co zatrważające - popełnia samobójstwa. W naszych sercach zrodziło się pragnienie niesienia nadziei i radości najmłodszym. Przy oddziałach Misji od wielu lat działają kluby dla dzieci i świetlice środowiskowe.

Najnowszym projektem realizowanym w ramach Misji jest działalność chrześcijańskich klubów dla dzieci "Narnia". Pionierem tej pracy jest Oddział w Bydgoszczy, który w szybkim czasie znalazł swoich naśladowców. W "Narnii" nikt nie pozostaje sam, dzieci otrzymują pomoc przy odrabianiu lekcji, uczą się i bawią. Otrzymują prawdziwe bezpieczne schronienie.

Poprawiony: poniedziałek, 09 kwietnia 2012 20:02
 

Pomoc bezdomnym i ubogim

Email Drukuj PDF

Misja gromadzi żywność i dystrybuuje ją wśród osób ubogich a także bezdomnych. Dla przykładu, w samej tylko Łodzi w roku 2006 zebraliśmy 33 tony żywności, która trafiła do najuboższych. Gorące posiłki, chleb i herbata spożywane są na miejscu w placówkach misyjnych, ludzie też zabierają produkty do domów dla swoich rodzin.

Pozyskujemy żywność z hurtowni, firm zajmujących się produkcją żywności ale także z zaprzyjaźnionych fundacji jak Oddziały Misji w całym kraju są partnerami "Banku Żywności" i we współpracy z tą właśnie fundacją realizują unijny program PEAD - Dostarczanie Żywności Do Najuboższych Mieszkańców Unii Europejskiej.

Gromadzimy, sortujemy i wydajemy używaną odzież. Pozyskujemy ją od osób fizycznych, krajowych i zagranicznych kościołów oraz fundacji.

W działalności wśród osób najbardziej potrzebujących wspiera nas stale Chrześcijańska Fundacja "Bezpieczne Schronienie" z Norwegii.

Poprawiony: poniedziałek, 09 kwietnia 2012 20:00
 

Poradnictwo i opieka

Email Drukuj PDF

Rozumiemy, że osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków oraz współuzależnieni wymagają specjalistycznego poradnictwa. Właśnie z myślą o nich organizujemy grupy wsparcia, udzielamy indywidualnych porad, realizujemy dzienne oraz stacjonarne programy wsparcia terapeutycznego. Poprzez działalność punktów konsultacyjnych docieramy do ludzi znajdujących się w problemie i kierujemy ich do chrześcijańskich ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce.

Program ośrodka "Nowa Nadzieja" w Janowicach Wielkich oferuje kompleksowe i skoordynowane oddziaływanie resocjalizacyjne na rezydentów obejmujące terapię zajęciową, pracę wychowawczą, duszpasterską oraz społeczność terapeutyczną, tak by przygotowywać ich - w oparciu o biblijne wartości - do prowadzenia trzeźwego życia poza ośrodkiem (więcej: http://www.nowanadzieja.pl).

Misja we współpracy z Fundacją "Life For The World" od wielu lat szkoli chrześcijańskich doradców gotowych nieść pomoc ofiarom uzależnień: alkoholikom, narkomanom ale także ich rodzinom. Obecnie projekt szkoleniowy PTS realizowany jest wespół z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Świdnicy.

Poprawiony: piątek, 22 stycznia 2010 11:21
 Przekaż darowiznę

Sonda

Czy twój Kościół pomaga ludziom uzależnionym?