Misja Nowa Nadzieja

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zarząd Misji

Email Drukuj PDF

Bezpośredni Zarząd nad działalnością Misji w Polsce sprawuje Dyrektor Misji oraz jego Zastępca. Siedziba Misji mieści się w Łodzi. Działalność Zarządu Misji skupia się na czterech zasadniczych kierunkach:

  • reprezentowanie Misji
  • koordynowanie pracy oddziałów
  • działalność konferencyjno-szkoleniowa
  • realizacja projektów ogólnopolskich

Od roku 2001 Misją "Nowa Nadzieja" w Polsce kieruje dr Piotr Karaś, pastor Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Łodzi, absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Problematyką pomocy społecznej i przeciwdziałania uzależnieniom zajmował się już wcześniej, m.in. pracując w latach 1998-2001 jako pełnomocnik wojewody łódzkiego ds. przeciwdziałania zagrożeniom społecznym oraz koordynator wojewódzki ds. AIDS i narkomanii. W latach 2004-2010 był członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych działającej przy Prezydencie Miasta Łodzi. W 2012 roku obronił rozprawę doktorską pt. "Działalność socjalna Kościołów ewangelikalnych w Polsce".

Dyrektor Misji sprawuje funkcje organu prawnego Misji. Dyrektor Misji zarządzeniami tworzy i znosi Oddziały Misji oraz na wniosek Pastorów Zborów powołuje i odwołuje Dyrektorów Oddziałów Misji. Reprezentuje Misję w Polsce na zewnątrz oraz zarządza i na bieżąco koordynuje jej działalnością.

Dyrektora Misji wspiera w działalności jego Zastępca, zatwierdzany na to stanowisko przez Naczelną Radę Kościoła. Od roku 2007 Zastępcą Dyrektora Misji jest Andrzej Nowosielski, duchowny Kościoła Zielonoświątkowego, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

Poprawiony: wtorek, 16 października 2012 13:30  

Przekaż darowiznę

Sonda

Czy twój Kościół pomaga ludziom uzależnionym?